پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

لینک سازنده

This is Africa


This is Africa Audio Files Included MP3, Bit Rate 320 kbps Sample Rate 16-Bit Stereo, 44.1 kHz Main Track Length 2:07 Additional Track Lengths 1:00, 1:03, 0:31, 0:33 Tempo (BPM) 140 YouTube Content ID Registered No YouTube Content ID Administered By Identifyy P.R.O. Affiliated United States BMI 12MB


توضیحات


ماجراجویی, افریقا, افریقایی, حیوانات, پس زمینه, کشف, djembe,'

پیام بگذارید