پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

لینک سازنده

Chill Trap


Chill Trap Audio Files Included MP3, Bit Rate 320 kbps Sample Rate 16-Bit Stereo, 44.1 kHz Main Track Length 3:00 Additional Track Lengths 1:56, 1:10, 2:08 Composer Jonathan Shapiro (IP# 00240288778) Publisher Jonathan Shapiro (IP# 00240288778) Tempo (BPM) 90 YouTube Content ID Registered Yes YouTube Content ID Administered By Identifyy P.R.O. Affiliated United States BMI 15MB


توضیحات


محیط, پس زمینه, ضرب و شتم, سرما, لرز هاپ, تجاری, سرد,'

پیام بگذارید