پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

لینک سازنده

Valentines Day


Valentines Day Audio Files Included MP3, Bit Rate 320 kbps Sample Rate 16-Bit Stereo, 44.1 kHz Main Track Length 2:06 Additional Track Lengths 0:56 Tempo (BPM) 110 YouTube Content ID Registered Yes YouTube Content ID Administered By Identifyy P.R.O. Affiliated No 7MB


توضیحات


تبلیغات, پس زمینه, زیبا, تجاری, تفکر,'

پیام بگذارید