پروژه ها اورجینال هستند و بدون فایل صدا.در اینجا آموزش استفاده از فایل دمو ببینید

لینک سازنده

The Way To Glory


The Way To Glory Audio Files Included Bit Rate 320 kbps Sample Rate 16-Bit Stereo, 44.1 kHz Main Track Length 2:04 Additional Track Lengths 2:04, 0:30, 0:30, 5:00 Composer Dominik Heer (BMI 368265921) 100% Publisher Leopona Sub B (BMI 590004185) 50%, CPH NYC PUBLISHING APS (KODA 1016476574) 50% Tempo (BPM) 126 YouTube Content ID Registered Yes YouTube Content ID Administered By Hexacorp P.R.O. Affiliated United States ASCAP 17MB


توضیحات


عمل, ماجراجویی, anthemic, باس, برنج, دراماتیک, درام, پویا,'

پیام بگذارید